Warning: Declaration of Bootstrap_Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/www.okolis.biol.pmf.hr/wp-content/themes/bootstrap_blank/functions.php on line 79
Okoliš

O projektu

Info

Naziv projekta: Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu (OkoLIŠ)

Šifra projekta: HR.3.2.01 - 0130

Mentor projekta: izv. prof. dr. sc. Mirta Tkalec

Naziv korisnika: Prirodoloslovno - matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost projekta: 578.113,00 kuna, u potpunosti financiran iz Europskog Socijalnog Fonda

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2015. - rujan 2016.

Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, Mjere 3.2. Razvoj ljudskih potencijala u istrazivanju i razvoju Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Namjenska bespovratna sredstva ESF-a predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih troskova, dok nacionalna sredstva RH predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

http://www.strukturnifondovi.hr/Opis i ciljevi

Republika Hrvatska je suočena s ozbiljnim problemom nedostatka konkurentnih istraživanja, nedovoljne mobilnosti i slabe umreženosti mladih istraživača i poslijedoktoranada, što se posebno ističe u prirodnim znanostima. Cilj projekta OkoLIŠ je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja, a planira se ostvariti financiranjem istraživanja na temu lišajeva kao bioindikatora zagađenja okoliša, poticanjem mobilnosti i edukacije istraživača te zapošljavanjem poslijedoktoranda.

Biomonitoring kvalitete zraka uz pomoć lišajeva se već primjenjuje u svijetu desetljećima, no većinom se zasniva samo na raznolikosti lišajevskih zajednica na određenom području, za što je potrebno dobro poznavanje vrsta jer je njihova determinacija često problematična. Uz taj princip biomonitoringa uz pomoć lišajeva, također se koristi i proučavanje promjena u fiziologiji lišajeva. Takav pristup je manje istražen i primjenjivan, a može omogućiti još jednostavnije, te potencijalno konkurentnije rezultate. Sekundarnim metabolizmom lišajeva se bavi jako mali broj istraživača, iako je samo područje izrazito zanimljivo sa strane fiziologije i taksonomije (koriste se metaboliti kao način raspoznavanja vrsta) te farmacije (s obzirom da velik broj metabolita lišajeva pokazuje poželjne učinke protiv bakterija i virusa). Usavršavanjem metoda istraživanja tako doprinosimo razvoju boljih metoda istraživanja kvalitete zraka, ali i saznanjima o sekundarnom metabolizmu i fiziologiji lišajeva, što omogućava daljnji napredak svih navedenih područja istraživanja.

Budući da su istraživanja na lišajevima slabo zastupljena u RH, planirano istraživanje dovest će do otvaranja novog područja i do novih spoznaja na temu metabolizma lišajeva. Također, doprinijet će razvoju metodologije istraživanja fiziologije stresa lišajeva i primjeni lišajeva kao bioindikatora kvalitete zraka, te razvoju i integraciji korištenja bioindikatora u funkciji istraživanja kvalitete zraka i utjecaju onečišćenja na okoliš.

Novosti


International lichenology course and workshop: “Lichens as a tool for air pollution research” /
During the International lichenology course and workshop: “Lichens as a tool for air pollution research” we had... more


Medijska pokrivenost rezultata istraživanja /
Nakon održane tiskovne konferencije u Slavonskom Brodu, objavljeno je nekoliko reportaža na temu naših... more


5. Hrvatski botanički simpozij /
Mentorica projekta izv.prof.dr.sc. Mirta Tkalec je u rujnu  sudjelovala na 5. Hrvatskom botaničkom simpoziju, gdje... more